Gwesteiwr

Dywedwch wrthym amdanoch chi

Pwy sy'n cynnal eich EqualiTeas? *
Pa fath o sefydliad ydych chi'n rhan ohono?*
Ydych chi dros 18 oed?*
Mae fy rhiant neu warcheidwad wedi rhoi caniatâd i mi gofrestru gydag EqualiTeas.*
Wps! Gofynnwch i riant neu warcheidwad os oes gennych ganiatâd i gynnal EqualiTeas.
Pa sefydliad ieuenctid ydych chi'n aelod ohono?*
Pa sefydliad ffydd ydych chi'n aelod ohono?*
Pa grŵp ieuenctid sy'n gwisgo gwisg unffurf ydych chi'n aelod ohono?*

Dywedwch wrthym am eich EqualiTeas

Ble fydd eich EqualiTeas yn digwydd?

Rydym yn gofyn hyn fel y gallwn ni weld pa EqualiTeas rhyfeddol sy'n digwydd ledled y DU.

Ydych chi am ychwanegu eich cyfeiriad yn hytrach â llaw?

Cyfeiriad*

Ai dyma'r cyfeiriad yr hoffech chi i'ch pecyn gwesteiwyr gael ei anfon?*
Hoffem roi gwybod i'ch AS eich bod yn cymryd rhan mewn EqualiTeas, ydy hyn yn iawn?*
Os byddwch chi'n newid eich meddwl ac yn dymuno cysylltu â'ch AS lleol, gallwch chi weld eu manylion yma.

Pryd

EqualiTeas is on the 2 July but you can host yours whenever you like!

Pwy

Dyma'r darn difrifol...

Wrth gofrestru rydych chi'n cytuno i dderbyn cyfathrebiadau am EqualiTeas. Bydd eich pecyn gwesteiwyr yn cael ei bostio atoch chi, a byddwn yn anfon e-byst atoch gyda'r newyddion diweddaraf am EqualiTeas. Os byddwch chi'n newid eich meddwl, byddwch yn gallu tynnu yn ôl ond gallai olygu na fyddwch chi'n derbyn eich pecyn gwesteiwyr EqualiTeas.

Ydych chi wedi darllen ein telerau ac amodau a'n datganiad preifatrwydd? *
Wps! Chewch chi ddim cymryd rhan yn EqualiTeas hyd eich bod wedi cytuno â'n telerau ac amodau.

Cyn i chi fynd...

Cyn i chi fynd, sut glywsoch chi am EqualiTeas?*