Equaliteas logo

2 GORFFENNAF 2020

Hafan > Ryseitiau > Bara Banana Iach

Emily, Haywards Heath

Bara Banana Iach

  • Amser paratoi: < 15 Munudau
  • Amser coginio: < 30 Munudau
  • Yn gweini: 10
  • Lefel: Hawdd
Bara Banana Iach

Cynhwysion

2 fanana aeddfed iawn, wedi stwnshio
3 llwy fwrdd o iogwrt naturiol
2 lwy fwrdd o fêl
2 wy
150g o flawd codi
1 llwy de o bowdr pobi
Llond llaw o gnau neu ffrwyth sych (dewisol – defnyddiais i bistachios)

SUT I BARATOI

  1. Gwresogwch y ffwrn i 180 gradd a seimiwch a leiniwch tun torth 2 bwys.
  2. Cymysgwch y stwnsh banana, iogwrt a mêl ynghyd, wedyn cymysgwch yr wyau i mewn.
  3. Ychwanegwch y blawd a phowdr pobi gyda’i gilydd a chymysgwch i gytew gweddol drwchus.
  4. Malwch eich cnau yn ddarnau bach a chymysgwch trwy’r cymysgedd i ddosbarthu’n wastad.
  5. Crafwch y cymysgedd i mewn i’r tun a phobwch am tua 30 munud hyd bod ochr ucha’r gacen yn frown aur a bod sgiwer sy’n cael ei roi i mewn i’r gacen yn dod allan yn lân.
  6. Mwynhewch gyda chwpaned o de!
Yn ôl at ryseitiau