Equaliteas logo

2 GORFFENNAF 2020

Hafan > Ryseitiau > Sbwng Victoria

Karren, Swydd Gaergrawnt

Sbwng Victoria

Cacen sbwng Victoria glasurol gyda thro ychwanegol. Dyma’r gacen berffaith ar gyfer te prynhawn!

 • Amser paratoi: < 1 Awr
 • Amser coginio: < 1 Awr
 • Yn gweini: 10
 • Lefel: Hawdd
Sbwng Victoria

Cynhwysion

 • 225g o fenyn heb ei halltu
 • 225g o siwgr mân
 • 3 wy mawr
 • 225g o flawd codi
 • 100ml o hufen sengl
 • 135g o fefus, wedi’u stwnshio
 • 1 llwy de o echdyniad fanila
 • Hufen dwbl a jam mefus (llenwad dewisol)

SUT I BARATOI

 1. Cynheswch y ffwrn o flaen llaw i 180C/trydan. Seimiwch dau dun cacen 20 cm a leiniwch gyda phapur memrwn.
 2. Mewn dysgl fawr cymysgwch y menyn a’r wyau ynghyd hyd eu bod wedi’u cyfuno. Wedyn, ychwanegwch yr wyau fesul un a chymysgwch. Wedyn, ychwanegwch yr holl hufen sengl a chymysgwch unwaith eto.
 3. Gyda llwy bren plygwch y blawd i mewn draean ar y tro hyd bod y cymysgedd yn llyfn.
 4. Mewn dysgl ar wahân rhowch y stwnsh mefus ac echdyniad fanila a chymysgwch yn ysgafn gyda llwy fetal fach. Ychwanegwch y cymysgedd mefus at gymysgedd llyfn y gacen a chyfunwch.
 5. Tywalltwch y cymysgedd i mewn i’r tuniau cacen a phobwch ar silff ganol am 20 munud.
 6. Tynnwch allan o’r ffwrn a gadewch i oeri yn y tuniau am 30 munud cyn eu tynnu allan. Ar ôl oeri, taenwch gymaint o jam ag y dymunwch ar ben y ddwy sbwng. Yna chwipiwch rywfaint o hufen dwbl a’i roi ar ben y jam.
  Cymerwch y sbwng arall a rhowch y ddwy sbwng at ei gilydd fel brechdan. Gweinwch!
Yn ôl at ryseitiau