Hafan > Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Yn yr adran hon darganfyddwch rai o’r cwestiynau a ofynnir amlaf am EqualiTeas.

Cynnal EqualiTeas

Beth sy’n rhaid i mi wneud i gynnal EqualiTeas?

Cofrestrwch a byddwn yn anfon pecyn gwesteiwyr am ddim atoch chi yn y post. Mae’n llawn nwyddau difyr i’ch helpu i gynllunio’ch EqualiTeas.

Sut ydw i’n cynnal EqualiTeas?

Mae EqualiTeas i gyd am gacen, cwpaned, a dogn o ddadl. Mae llawer o syniadau yn eich pecyn gwesteiwyr, felly gallwch chi ei agor a bwrw iddi!

Faint o bobl sy’n gallu cymryd rhan yn fy EqualiTeas?

Cymaint ag yr hoffwch chi. Gall fod yn fawr neu’n fach!

Pryd ddylwn i gynnal fy EqualiTeas?

Gall eich EqualiTeas ddigwydd ar unrhyw adeg, ond rydym yn dathlu Deddf Cynrychiolaeth y Bobl (Etholfraint Gyfartal) 1928 ar 2 Gorffennaf.

Fydd fy AS yn dod i fy EqualiTeas?

Pan fyddwch yn cofrestru, byddwn yn gofyn i chi os hoffech i ni roi gwybod i’ch AS eich bod yn cymryd rhan. Gallai eich AS gysylltu neu ofyn os yw’n gallu dod. Ond cofiwch fod Senedd y DU yn brysur iawn felly ni fyddant yn gallu dod i bob EqualiTeas.

Os ydych chi’n byw yn yr Alban, Cymru, neu Ogledd Iwerddon gallech chi fod yn awyddus i wahodd eich Aelod Senedd yr Alban, Aelod Cynulliad Cenedlaethol neu Aelod Cynulliad Gogledd Iwerddon. Gallwch chi hefyd gysylltu â chynghorwyr lleol a Meiri etholedig lleol.

Fydd pobl eraill yn gallu gweld manylion fy nigwyddiad EqualiTeas?

Na, nid yw manylion yn cael eu cyhoeddi ar y wefan.

Oes terfyn amser ar gyfer cofrestru?

Na, gallwch chi gofrestru ar unrhyw adeg. Ond dim ond 2000 pecyn am ddim sydd gennym ni a chyn gynted â’u bod wedi mynd, dyna ni!

Y Pecyn Gwesteiwyr

Beth sydd yn fy mhecyn gwesteiwyr?

Byddwch chi’n cael addurniadau i’w rhoi ar ben cacennau cwpan, stensil eisin, posteri, gêm bwrdd, a chardiau dadl i gychwyn eich sgwrs.

Pryd fyddaf i’n derbyn fy mhecyn gwesteiwyr?

Ar ôl i chi gofrestru byddwn ni’n postio’r pecyn gwesteiwyr allan atoch chi. Cofiwch ddarparu cyfeiriad llawn a chod post er mwyn i ni wybod ble i’w anfon.
Byddwn yn dechrau anfon pecynnau gwesteiwyr allan yn y gwanwyn.

Faint mae’n gostio?

Mae am ddim. Y cwbl sydd angen i chi wneud yw cofrestru!

Ga i fwy nac un pecyn gwesteiwyr?

Cewch, bydd angen i chi gofrestru ar wahân ar gyfer pob pecyn gwesteiwyr sydd ei angen arnoch chi.

Allwch chi anfon eitemau ychwanegol o’r pecyn gwesteiwyr?

Nid yw’n bosibl i anfon eitemau unigol o’r pecynnau gwesteiwyr allan, ond gallwch chi gofrestru am becynnau gwesteiwyr ychwanegol i dderbyn eitemau ychwanegol.

Ar ôl EqualiTeas

Ydw i’n cael tystysgrif neu fathodyn?

Byddwch chi’n gallu lawrlwytho eich tystysgrifau cyn gynted â’ch bod wedi cwblhau arolwg adborth. Byddwn yn e-bostio’r arolwg atoch chi ar ôl 2 Gorffennaf. Ni fydd bathodynnau ar gael eleni.